Chứng nhận ISO 9001

ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2008 - phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển

Chứng nhận này khẳng định điều hòa TCL là sản phẩm có chất lượng hàng đầu trên thế giới