Chi phí lắp đặt điều hòa

 

 * Lưu ý: Giá trên chỉ là giá tham khảo, có thể thay đổi theo thời điểm.